Geen Voorspelbaarheid in Theorie-Examen Afbeeldingen

Een recente studie door RCEC, een expertisecentrum voor examenkwaliteit, heeft aangetoond dat er geen sprake is van voorspelbaarheid in de afbeeldingen die worden gebruikt bij het theorie-examen voor auto’s, motoren en bromfietsen.

Betrouwbaar theorie-examen

Deze bevindingen hebben tot gevolg dat er geen aanpassingen nodig zijn aan het huidige examenformaat. Het onderzoek onderstreept ook het belang van diversiteit in vraagtypen, iets wat het CBR actief ondersteunt door de antwoordkeuzes willekeurig te presenteren.

Bovendien is er een nieuw onderzoek in de maak om de voorspelbaarheid van de tekstuele inhoud van de vragen te bestuderen. Deze studie staat gepland voor de herfst van 2023. Fraudepreventie en examenintegriteit zijn topprioriteiten voor het CBR. Het orgaan heeft de taak om te garanderen dat elk theorie-examen betrouwbaar en valide zijn, wat helpt om de kans op ongeoorloofde methoden, zoals fraude, te minimaliseren.

Vervolgonderzoek

Verder kondigt de RCEC in het najaar van 2023 nieuw onderzoek aan. Dan ligt de focus op mogelijke voorspelbaarheden in de tekstuele inhoud van de examenvragen.

Reactie Stichting BBR

We zijn verheugd te horen dat het RCEC-onderzoek geen ongewenste voorspelbaarheden in theorie-examen afbeeldingen heeft aangetroffen. Dit is positief nieuws voor alle kandidaten, omdat het de integriteit en betrouwbaarheid van het examenproces bevestigt. Een valide examen zorgt ervoor dat geslaagde kandidaten daadwerkelijk over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. We kijken uit naar de resultaten van het vervolgonderzoek naar de teksten van de vragen.