Over ons

De start van deze stichting komt in een bewogen tijd. Waarom is het nodig en waarom nu? Op dit moment is er in de branche maar één geluid te horen, namelijk dat van de zelfbenoemde ‘kwaliteits’ rijscholen. De bestaande brancheverenigingen maken al jaren met het CBR de dienst uit. Het resultaat: een zeer versplinterde branche, aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Bijna 90% van de rijscholen is niet aangesloten bij een branchevereniging. Dat ligt niet aan de rijscholen zelf, het komt door het eenzijdige belang dat de huidige verenigingen dienen van hun vaak selectieve achterban. Tijd voor een nieuw geluid. Inclusiviteit! Het algemene belang van alle rijscholen dienen en zorgen dat beleid wordt afgedwongen dat voor een gelijk speelveld zorgt. Een gelijk speelveld, wat vanzelfsprekend hoort te zijn net zoals in alle andere branches. We streven naar een branche waarin niet regels en belemmeringen, maar kwaliteit en ondernemerschap bepalend zijn. 

Het beleid van het CBR verandert maandelijks, en niet alleen door het coronavirus. De Adviesgroep Roemer doet in opdracht van de minister onderzoek om de rijschoolbranche te verbeteren, alhoewel vele brancheleden hier niet bij betrokken zijn. Alles onder het mom van verkeersveiligheid. De adviesgroep en het CBR worden geadviseerd door brancheverenigingen, maar een enorm deel van de branche tast in het duister. Het overgrote deel van de rijscholen geeft aan niets te kunnen doen tegen de grote spelers. Stichting Belangen Behartiging Rijscholenbranche (BBR) gaat de zaken anders aanpakken. Door iedereen de kans te geven hierbij betrokken te zijn, zijn we wel in staat een bijdrage te leveren aan echte verbeteringen.  

Wat hebben we nu nodig?

Stichting BBR heeft body nodig. Momenteel zijn er een aantal rijopleiders en een grote theorie-opleider (NuTheorie) betrokken. Om een vuist te kunnen maken hebben we veel aangeslotenen in de branche nodig. Veel rijscholen die reeds aangesloten zijn geven aan dat ze dat hebben gedaan, omdat het het juiste is om te doen. We verwachten ook dat ongeveer de helft van de aangesloten rijscholen bij de huidige organisaties op termijn bij Stichting BBR zullen aansluiten. Daarnaast is er een potentie van 90%! van rijscholen die nu geen stem hebben. De vraag is niet of het gaat lukken, de vraag is alleen hoe lang het gaat duren. Sluit je aan bij Stichting BBR en laten we DIRECT een verschil maken samen. Stap 1 is het zo goed mogelijk informeren van rijscholen en luisteren wat er nog meer speelt in de branche. Dit gaan we middels artikelen en video’s bewerkstelligen op een moderne manier. Vragen? Let’s talk!