Update Slagingspercentages Theoriecursussen: De Nieuwste Cijfers Gepresenteerd

Theoriecursus

Theoriecursussen vormen een essentieel onderdeel van het rijopleidingsproces in Nederland, met name voor de auto theorie-examens (categorie BTH) bij het CBR. Steeds meer leerlingen volgen een theorieles voor het CBR theorie-examen. Stichting BBR heeft recent de slagingspercentages van de grootste aanbieders van theoriecursussen geanalyseerd en komt met een update voor de periode 2018 tot en met juni 2023.

Onderzoeksmethodiek en Resultaten:

De gegevens zijn verzameld uit de open data van het CBR. Hieruit blijkt dat er variatie is in slagingspercentages tussen de verschillende opleiders.

Nutheorie heeft een slagingspercentage van 83%, en dit komt overeen met hun eigen rapportage op de website. Andere aanbieders en hun slagingspercentages zijn: 123-theorie met 68,9%, Theoriegarant met 67,3%, Turbotheorie met 62,8%, 123-Geslaagd met 51,4% en Theorie snel halen met 49,2%. Het landelijk gemiddelde is 42,6%.

Slagingspercentage theoriecursussen 2018 t/m 2023

Meest recente cijfers:

Tussen juli 2022 en juli 2023 toont de branche een consistent beeld als het gaat om de slagingspercentages van theoriecursussen. Nutheorie heeft in deze periode een slagingspercentage van 84,2%, 123-theorie volgt met 74,1% en Theoriegarant heeft 65,3%. Het landelijke gemiddelde voor deze periode is 43,5%.

slagingspercentages theoriecursussen: de nieuwste cijfers

De onderzoeksmethodiek is hetzelfde als in vorige onderzoeken en daar kun je hier meer over lezen.

Juridische Overwegingen:

Het Nederlandse consumentenrecht benadrukt het belang van eerlijke en transparante communicatie. Daarbij is het aan brancheverenigingen en toezichthouders om de integriteit en transparantie te bevorderen.

Behoefte aan Verbeterde Voorlichting:

Uit het onderzoek van Stichting BBR komt naar voren dat er ruimte is voor verbeterde voorlichting en communicatie in de sector. Deze update draagt bij aan een beter begrip van de huidige stand van zaken in de theorie-examenbranche.

De slagingspercentages van praktijkopleiders zijn te vinden in de rijschoolzoeker van het CBR. Voor het volgen van een theorie-opleiding of de slagingspercentages van theorie-examens is er beperkte informatie beschikbaar.

Conclusie:

Deze update geeft een helder beeld van de huidige slagingspercentages van de theoriecursussen in de branche. Door dergelijke informatie beschikbaar te stellen, kunnen toekomstige cursisten een weloverwogen keuze maken voor het volgen van een theorieles voor het CBR examen.