CBR theorie-examen cijfers per theorie-opleider

Theoriecursussen in één dag slagingspercentages + CBR theorie-examens auto van 2018 t/m 2021, cijfers van het CBR.

Het CBR openbaart alle examenuitslagen van alle opleiders via de open data link op de website van het CBR. Na het downloaden van dit bestand, opent een groot excel bestand waar alle resultaten zijn terug te vinden van zowel de praktijk als CBR theorie-examens. Wij hebben de CBR cijfers van 2018 t/m 2021 uiteengezet voor de opleiders van auto theorie-examens. Hieronder een overzicht:

Hoe is de berekening tot stand gekomen? Welke afwegingen zijn gemaakt?

Bij het openen van de dataset valt direct op dat het vrij gedetailleerd weergeeft wat de resultaten van opleiders zijn per rijschool, categorie, product, examenlocatie etc. De juiste afwegingen in de dataset hebben ervoor gezorgd dat we tot goed onderbouwde slagingspercentages zijn gekomen.

In de dataset zijn twee cijfers terug te vinden. Cijfers van eerste examens en de cijfers van herexamens. Hieronder een screenshot van de kolommen waar de eerste examens terug te vinden zijn. Hier is tevens op te filteren.

Bij de praktijkexamens wordt doorgaans het percentage voor het eerste examen gebruikt, omdat die leerlingen zeker bij die betreffende opleider het examen hebben afgenomen. Bij een herexamen kan de kandidaat ook overgestapt zijn van rijschool en is het niet duidelijk hoe vaak iemand een herexamen heeft gedaan, vandaar dat de eerste examens zuivere informatie bieden. In de auto theorie cijfers is de argumentatie daarvoor hetzelfde. Net als bij de praktijkexamens is het bij herexamens niet te zien waar kandidaten eerder b.v. een theorie in 1 dag cursus hebben gevolgd of dat ze zelf hebben gestudeerd en via mijncbr hun CBR theorie-examen hebben gedaan. Het is ook niet te zien hoe vaak kandidaten herexamen hebben gedaan. Vandaar dat er net als bij de praktijkexamens de cijfers van de eerste examens zijn meegenomen.


Vervolgens is er in de dataset ook onderscheid te maken tussen reguliere examens (BTH) en speciale examens met bijvoorbeeld extra tijd, engels, of individueel. De hoeveelheid speciale examens verschilt per opleider en de slagingspercentages wijken ook af. Om de zuiverheid van de cijfers te waarborgen zijn enkel reguliere auto theorie-examens vergeleken.

In de tabel waar meerdere jaren zijn verwerkt gaat het om de cijfers van 2018 t/m 2021. Zo krijgen kandidaten een goed overzicht van het gemiddelde en worden uitschieters in bepaalde jaren uitgesloten. Er zijn ook grote verschillen in het aantal afgenomen examens per jaar, per opleider. Dus zijn in de berekening alle eerste examens van 2018 t/m 2021 bij elkaar opgeteld en is daar het percentage geslaagden van berekend. Er is ook een onderscheid gemaakt voor ieder individueel jaar in aparte tabellen. De cijfers van 2020 en 2021 (corona lockdown jaren) zijn samengevoegd, omdat dit geen volledige jaren betrof door de lockdowns.

In de cijfers zijn de auto theorie-opleiders meegenomen met de meeste afgenomen examens in de afgelopen vier jaar. Dit zijn de theorie-opleiders die landelijk, dan wel in meerdere steden actief zijn. Er zijn meerdere accounts door meerdere bedrijven ingezet voor het reserveren van kandidaten. Dit is vanwege de beperkingen van het CBR. Het is niet voor iedere opleider bekend welke additionele accounts exact zijn ingezet. Om deze reden is er gekeken naar rijschoolnamen/accounts die overeenkomen met de handelsnamen en de KVK-inschrijvingen. Vanwege de grote aantallen afgenomen examens maakt dit statistisch nauwelijks uit. Zo bleek bij Nutheorie het verschil tussen deze methode en een methode waarin alle rijscholen die ook nog eens op hetzelfde adres geregistreerd zijn, één procentpunt over een periode van vier jaar. 

Deze cijfers zijn met de juiste filters, de bovenstaande uitleg en enige excel ervaring zelf reproduceerbaar via deze link open data link. Mocht u opmerkingen hebben over dit artikel of bent u zelf misleid door een verkeerd aangegeven slagingspercentage? Wij horen dan graag van u. U kunt e-mailen naar naar info@stichtingbbr.nl.